Category: How to get a VISA

รีวิวขอวีซ่าออสเตรเลีย 2019 ยื่นขอครั้งแรกได้มา 3 ปี

By Ppanit 07/06/2019 0

ยื่นขอ วีซ่าออสเตรเลีย (Visitor Visa 600) แบบออนไลน์ครั้งแรก ก็ได้ Mutiple entries แบบ 3 ปี เลยอยากมาแชร์ให้ฟัง ว่าเราใช้เอกสารอะไรบ้าง

Colombia Visa ขั้นตอนการขอวีซ่า 2018

By Ppanit 11/11/2018 0

การขอวีซ่าข้าประเทศโคลอมเบีย ปี 2018 ไม่ง่าย ไม่ยาก ถ้าเอกสารครบก็ใช้เวลาไม่นาน ไม่ต้องสัมภาษณ์ แค่โต้ตอบผ่านทางเมล์ แล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่สถานทูต