Category: Georgia

ความงามของ Ushguli ชุมชนมรดกโลก และหมู่บ้านที่สูงสุดที่สุดในทวีปยุโรป

หมู่บ้านอันไกลโพ้น ซ่อนอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของเทือกเขาคอเคซัส ที่มีมานามว่า Ushguli เป็นชุมชนทีได้ชื่อว่าอยู่สูงที่สุดในทวีปยุโรป

By Ppanit 07/28/2019 0

Gamarjoba Georgia ยินดีที่ได้รู้จัก สวัสดีคอเคซัส ที่สุดขอบเอเชีย

เคยฝัน..อยากพาตัวเองไปยืนอยู่ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ในทวีปยุโรป แต่ก่อนออกไปยุโรป ขอแวะโฉบคอเคซัส ที่สุดขอบเอเชียก่อนก็แล้วกัน

By Ppanit 07/24/2019 0