Category: Georgia

Gamarjoba เกสเฮ้าส์น่ารัก ที่พักเมือง Ushguli ประเทศจอร์เจีย

By Ppanit 08/04/2019 0

เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศ ถ้าเลือกได้ เราจะชอบจองที่พักแบบเข้าถึงวิถีชีวิตของคนที่โน่น และที่จอร์เจีย เราก็ได้พบกับ Guesthouse Gamarjoba ที่พักเมือง Ushguli