Category: Colombia

ไปมาแล้ว Machu Picchu เที่ยวระยะสั้น 13 วัน 4 ประเทศ

By Ppanit 04/27/2019 0

การเดินทางครั้งนี้เราไปกัน 4 คน กับ 13 วัน 3 ทวีป 4 ประเทศ ด้วยงบ 55,000.- บาท โดยประมาณ  โดยมีปลายทางเป็นดินแดนในฝัน นั่นก็คือ Machu Picchu

Colombia Visa ขั้นตอนการขอวีซ่า 2018

By Ppanit 11/11/2018 0

การขอวีซ่าข้าประเทศโคลอมเบีย ปี 2018 ไม่ง่าย ไม่ยาก ถ้าเอกสารครบก็ใช้เวลาไม่นาน ไม่ต้องสัมภาษณ์ แค่โต้ตอบผ่านทางเมล์ แล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่สถานทูต