Colombia Visa ขั้นตอนการขอวีซ่า 2018

การขอวีซ่าข้าประเทศโคลอมเบีย ปี 2018 ไม่ง่าย ไม่ยาก ถ้าเอกสารครบก็ใช้เวลาไม่นาน ไม่ต้องสัมภาษณ์ แค่โต้ตอบผ่านทางเมล์ แล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่สถานทูต

Read more