Machu Picchu เตรียมตัวยังไง เตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนออกเดินทาง

Machu Picchu ปลายทางฝันของนักเดินทางหลายๆ คน ไปที่นี่ ก่อนไปต้องเตรียมตัวยังไง ต้องทำอะไรบ้าง เราจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆ ก็แล้วกันนะ

Read more

Colombia Visa ขั้นตอนการขอวีซ่า 2018

การขอวีซ่าข้าประเทศโคลอมเบีย ปี 2018 ไม่ง่าย ไม่ยาก ถ้าเอกสารครบก็ใช้เวลาไม่นาน ไม่ต้องสัมภาษณ์ แค่โต้ตอบผ่านทางเมล์ แล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่สถานทูต

Read more