Machu Picchu เตรียมตัวยังไง เตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนออกเดินทาง

Machu Picchu ปลายทางฝันของนักเดินทางหลายๆ คน ไปที่นี่ ก่อนไปต้องเตรียมตัวยังไง ต้องทำอะไรบ้าง เราจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆ ก็แล้วกันนะ

Read more