[[[ Iceland land of Aurora ]]] แสงเหนือฉบับขี้เกียจ ไม่ต้องออกตามหา เพราะส่องลงมาถึงหน้าบ้าน

ตุ้งแช่ ตุ้งแช่!!!  Aurora กำลังเต้นระบำไปตามจังหวะดนตรี ในช่วงเวลาที่ได้ยืนมองแสงเหนือวาร์ปไป วาร์ปมา มันเป็นอะไรที่แบบ ..สุข.. จนไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงเลยจริงๆ